تهران میدان امام خمینی / ساعت کاری از ساعت ۹ الی ۱۹