تهران میدان امام خمینی / ساعت کاری از ساعت ۹ الی ۱۹

فروشگاه طنین بر این باور است که با اتکاء و بهره گیری از نیروی انسانی کارآمد به عنوان اساسی ترین منابع در تمامی سطوح سازمانی و با استفاده از فناوری روز و استانداردهای فنی مرتبط می تواند محصولات خود را با کیفیت مطلوب و در صورت امکان فراتر از انتظارات مشتریان عرضه نموده و حضور توانمند خود را در بازار، تثبیت و تضمین نماید و گسترش دهد.