تهران میدان امام خمینی / ساعت کاری از ساعت ۹ الی ۱۹

سیستم صوتی مدرسه

همه ما به خوبی اهمیت سیستم صوتی را در مدرسه می‌دانیم، اما باید بدانید که مدارس با بودجه اندک و شرایط خاصی که دارند، به هیچ عنوان نمی توانند فرصت آزمون و خطا و بررسی داشته باشند، چرا که باید چیزی خریداری کنند که سالهای سال بدون مشکل کار کند. پس لازم است که یک […]